Følg med for oppdateringer om årets innledere!
Ola Elvestuen er født i 1967 på Vestre Toten i Oppland. Han er oppvokst på Eina. Elvestuen er utdannet cand.mag. fra Universitetet i Oslo med fagene sosialantropologi, statsvitenskap og historie. Han har et påbegynt hovedfag i historie og har gjennomført sjefskurset ved Forsvarets høgskole.
Ved siden av å være direktør ved CICERO Senter for klimaforskning, er Kristin Halvorsen også leder av Bioteknologirådet og styreleder i Naturhistorisk museum. Hun er tidligere politiker og var medlem av Stoltenberg II-regjeringen fra 2005 til 2013. Hun var Norges første kvinnelige finansminister fra 2005 til 2009 og kunnskapsminister fra 2009 til 2013. Fra 2005 til 2012 var hun nummer to i regjeringen og stedfortreder for statsministeren.
Erik Osmundsen har vært konsernsjef i Norsk Gjenvinning siden 2012. Da kom han fra stillingen som daglig leder i Creo Advisors, som han startet og ledet fra 2001. Før dette var han investeringsdirektør i Kistefos fra 1999 til 2001, og senior prosjektleder i McKinsey fra 1992 til 1999. Osmundsen har bred erfaring fra styreverv i bedrifter som AS Backe, NextGenTel, Top Temp Bemanning, Kelkoo, Avenir, FineArt og Photonyx.
Hege Schøyen Dillner
Leder for samfunnsrelasjoner i Grønn Byggallianse
Hege Schøen Dillner er leder for samfunnsrelasjoner, medlemmer og internasjonalt arbeid i Grønn Byggallianse. Hun kom fra stillingen som bærekraftsdirektør i Veidekke sommeren 2019, hvor hun ble ansatt i konsernledelsen fem år tidligere. Dillner har tiligere vært divisjonsdirektør i Utdanningsdirektoratet, HR direktør i Cap Gemini, Vice President i Aker Solutions og jobbet på tvers av 32 land, senior rådgiver i Ciber, prosjektleder i både Hydro og NRK. Dillner er utdannet Cand Paed - embetsstudiet i Pedagogikk fra Universitetet i Oslo, med spesialisering innen organisasjonsutvikling, læring, ledelse og strategisk kompetanseutvikling.
Knut Kroepelien
Administrerende direktør i Energi Norge
Knut Kroepelien har vært ansatt i Energi Norge siden 2013. Før han ble administrerende direktør i 2019, var han leder for næringspolitisk avdeling for marked og kunder. Kroepelien har tidligere vært avdelingsdirektør i Klima- og miljødepartementet og ambassaderåd ved den norske EU-delegasjonen i Brussel. Han har også jobbet som nasjonal ekspert i EU-kommisjonen og som advokatfullmektig. Kroepelien er cand. jur. fra Universitetet i Bergen og har en mastergrad i EU-rett fra London School of Economics (LSE).
Torgeir Waterhouse har en sentral rolle i den norske debatten om IT- politiske spørsmål, hvor han ofte er å se i det offentlige ordskiftet. Han har tidligere jobbet hos Forbrukerrådet, men jobber nå med IT-utfordringer fra bransjens ståsted. Waterhouse er også en ettertraktet foredragsholder og forfatter.
Hege Jortveit
Administrerende direktør i Agder Energi Varme
Jortveit er utdannet sivilingeniør maskin med både materialteknologi og klimateknikk, og har også en master i industriell økonomi og informasjonsledelse. Hun har vært ansatt i Agder Energi Varme i 12 år og tok i 2017 over som administrerende direktør i selskapet. Hun kom fra stillingen som leder for prosjektavdelingen i Agder Energi Varme. Jortveit har tidligere erfaring fra ventilasjonsentreprenøren Gunnar Karlsen, hvor hun var leder for serviceavdelingen.