Eli Heyerdahl Eide
Fagsjef Energi og Miljø i Rørentreprenørene Norge
Eli Heyerdahl Eide tok fatt på jobben som fagsjef i Rørentreprenørene i 2014, men har lang fartstid i bransjen. Flatheim AS, Danfoss Norge, NVS (Assemblin), Brødrene Dahl og NRL i Buskerud er arbeidsgivere hun har høstet erfaring i etter å tidlig ha vist en spesiell interesse for rørleggerfaget. Eli har Teknisk Fagskole og økonomiutdannelse fra BI.

Eli leder varmerørleggerseminar på Fjernvarmedagenes åpningsdag. Seminaret er et ledd i samarbeidet mellom Rørentreprenørene og Norsk Fjernvarme.
- Norsk Fjernvarme er sammen med de øvrige aktørene innen vannbåren varme RørNorges fremste samarbeidspartnere i kampen for en vannbåren fremtid i norske bygg, sier Eli om bakgrunnen for seminaret.