Iren Røset Aanonsen
Forretningsutvikler i Fortum Oslo Varme
Aanonsen er utdannet sivilingeniør fra NTH, maskin - termisk energi. Hun har bred erfaring fra energibransjen i Norge; både fra bioenergi, olje/gass og elkraft (omsetning og nett) samt fjernvarme. Forretningsutvikling, strategiarbeid, konseptutvikling og prosjektledelse er områder Aanonsen har arbeidet innen i den senere tid. Bærekraftig byutvikling med fokus på gode energisystemer for å bidra til klimariktig utvikling av våre tettstedsområder er en hjertesak. I Fortum Oslo Varme har hun fått et hovedansvar for selskapets kjølestrategi.