Pernille Merethe Sire Seljom
Forsker ved Institutt for energiteknikk (IFE)
Pernille Seljom har siden 2008 vært en del av en forskergruppe innenfor fornybare energisystemer ved IFE som jobber med analyser av framtidens energisystem, blant annet ved bruk av TIMES-modeller. Hun tok en doktorgrad innen dette ved NTNU i 2017. For tiden forsker Seljom på verdien av energifleksibilitet i et systemperspektiv, inkludert konkurransen og samspillet mellom forskjellige kilder til fleksibilitet. Hun er også IFEs representant i det nye forskningsprosjektet FLEXBUILD, som skal samkjøre en modell av byggsektoren med overordnede kraft- og energisystemmodeller for å analysere rollen av fleksible bygg i fremtidens energisystem.