Guro Bøe Wensaas
Rådgiver samfunnsansvar i Oslo kommune
Guro Bøe Wensaas er rådgiver for samfunnsansvar i Utvikling og kompetanseetaten (UKE) i Oslo kommune. Der jobber hun blant annet med kommunens anbudskrav til fossil- og utslippsfrie byggeplasser. Før hun gikk til Oslo kommune i april 2019, arbeidet Wensaas i nesten ti år i Energi Norge, med blant annet enøk i bygg, byggregelverk og varmeløsninger. De siste to årene var hun involvert i arbeidet med to DNV GL-rapporter om utslipp på byggeplasser. Wensaas,som er utdannet økonom ved Universitetet i Oslo, har også erfaring fra Econ analyse og den norske ambassaden i Washington, USA.