Erik Osmundsen
Konsernsjef i Norsk Gjenvinning
Erik Osmundsen har vært konsernsjef i Norsk Gjenvinning siden 2012. Da kom han fra stillingen som daglig leder i Creo Advisors, som han startet og ledet fra 2001. Før dette var han investeringsdirektør i Kistefos fra 1999 til 2001, og senior prosjektleder i McKinsey fra 1992 til 1999. Osmundsen har bred erfaring fra styreverv i bedrifter som AS Backe, NextGenTel, Top Temp Bemanning, Kelkoo, Avenir, FineArt og Photonyx.
Osmundsen er medlem av Klimarådet som har i oppgave å gi regjeringen råd og innspill til hvordan klimaforliket kan forsterkes, og Norge settes på sporet av lavutslippssamfunnet i 2050.

Han er nestleder i styret til Avfall Norge og sitter i styret i Sortera Group AB. Osmundsen er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI og har en Master of Business Administration (MBA) fra Harvard Business School i USA.