Ane Torvanger Brunvoll
Seksjonssjef i NVE
Brunvoll er utdannet sivilingeniør fra NTNU og har i en årrekke arbeidet med energi, miljø og teknologi. Etter noen år i Holthe Consulting var hun med å utvikle startup'en Fronter til et ledende elæringsselskap. Deretter fulgte energi- og klimaarbeid i Bellona og Sweco, før hun i 2010 gikk til Forskningsrådet og deres ENERGIX-program. I februar 2019 ble hun ansatt som seksjonsjef for energi og teknologier i NVE. Hun har lang styreerfaring fra Energiråd Innlandet og nasjonal delegat til det Internasjonale energibyrådet IEAs Renewable Energy Working Party.