Ingrid Amundsen Welde
Seksjonsleder for Smarte Energisystemer i Rambøll
Ingrid Amundsen Welde er seksjonsleder for Smarte Energisystemer i Rambøll, hvor hun ble ansatt i 2019. Smarte Energisystemer er en ny satsing fra Rambøll som handler om å utnytte samspillet mellom, og styringen av, ulike fornybare energikilder. Målet er å bistå kunder med fremtidsrettede og innovative energiløsninger innenfor varme- og strømforsyning. Welde har bakgrunn som forretningsutvikler vannkraft i OBOS, prosjektleder i småkraftselskapet i Blåfall og prosjektingeniør i Multiconsult. Hun er utdannet sivilingeniør fra Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse i Frankrike og NTNU i Trondheim.