Knut Kroepelien
Administrerende direktør i Energi Norge
Knut Kroepelien har vært ansatt i Energi Norge siden 2013. Før han ble administrerende direktør i 2019, var han leder for næringspolitisk avdeling for marked og kunder. Kroepelien har tidligere vært avdelingsdirektør i Klima- og miljødepartementet og ambassaderåd ved den norske EU-delegasjonen i Brussel. Han har også jobbet som nasjonal ekspert i EU-kommisjonen og som advokatfullmektig. Kroepelien er cand. jur. fra Universitetet i Bergen og har en mastergrad i EU-rett fra London School of Economics (LSE).