David Zijdemans
Sjef i Zijdemans Consult
David har fagbrev som rørlegger og er utdan­net sivilingeniør fra NTNU. Han har bak­grunn som rådgivende inge­niør, teknisk direktør i OSO Hotwater og fagdi­rektør i Skarland Press/VVS-Foreningen. Han er forfatter av læreboken Vannba­serte oppvarmings- og kjølesystemer, og har hatt en sentral rolle i fagkomiteene for bl.a Rørhånd­boka, Varmenormen, Prenøk og Ventøk. Zijdemans etablerte i 2017 Zijdemans Consult AS, hvor han blant annet driver undervisning- og kursvirksomhet, og ulike konsulentoppdrag som feilsøking og prosjektering av større varmeanlegg.