Terje Halleland
Stortingsrepresentant
Terje Halleland er Frps fraksjoneleder i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Han er valgt inn fra Rogaland og ble første gang valgt inn på Stortinget i 2017, men har vært vararepresentant i to tidligere perioder. Da han ble fast stortingstrepresentant, kom han fra stillingen som konstituert statssekretær i Landbruks- og matdepartementet. Før han gikk inn i politikken på nasjonalt nivå, var Halleland aktiv kommunepolitiker i Vindafjord og Ølen, og han var i en periode fylkesvaraordfører i Rogaland.