Rune Kibsgaard Sjøhelle
Seniorrådgiver i Fo°tprint
Sjøhelle er er utdannet sivilingeniør innen industriell økonomi fra NTNU, og har over tjue års erfaring innen et bredt spekter av kommunikasjonsfaget med særlig vekt på kommunikasjons og påvirkningsarbeid i store organisasjoner. I Nordea-konsernet var han kommunikasjonsdirektør for Nordea i Norge og hadde ulike ansvarsområder i konsernet, blant annet som leder for ekstern kommunikasjon, sosiale medier og Nordeas merkevare. I Lindorff-konsernet jobbet han som kommunikasjonsdirektør med ansvar for markedsføring, kommunikasjon og merkevare, nasjonalt og internasjonalt. Før han kom til Fo°tprint, var han senior kommunikasjonsrådgiver i NHO i kommunikasjonsstaben til Kristin Skogen Lund, og han har byråerfaring fra Geelmuyden.Kiese og Argument.