Svein Rypestøl
Driftsjef i Agder Energi Varme
Svein Rypestøl har i 20 år jobbet med utbygging og drift av både fjernvarme og fjernkjøling i Agder Energi Varme, og jobber i dag som driftssjef i selskapet. Rypestøl er utdannet rørleggermester og VVS ingeniør. Før han begynte i Agder Energi Varme jobbet Rypestøl mange år med prosjektering av varme- og energigjenvinningsanlegg for bygg og industri. Rypestøl er entusiastisk opptatt av å finne gode løsninger for både Agder Energi Varme og selskapets kunder.