Kortreist kvalitet og sirkulær energi
Urban Energi i kommunen
Seminar for varmerørleggere

13:15
Kortreist kvalitet og sirkulær energi
Illustrasjon: kortreistkvalitet.noHva er egentlig kortreist kvalitet? Hvordan skal samfunnet på best mulig måte ta vare på og utnytte ressursene som allerede er i omløp? Og hva skal til for at byer og tettsteder i skal kunne levere det grønne skiftet alle snakker om?

Vi tar den urbane energidebatten med tre sentrale aktører i det grønne skiftet!
 


Direktør Kristin Halvorsen i CICERO senter for klimaforskning


Konsernsjef
Erik Osmundsen,
Norsk Gjenvinning


Hege Schøyen Dillner,
leder samfunnsrelasjoner i Grønn Byggallianse
Samtaleleder: Trygve Mellvang-Berg, Norsk Fjernvarme