FRU JOHNSEN
Harper Valley PTA
(Tom T. Hall – Terje Mosnes)

Innspilt av Inger Lise Rypdal

Jeg vil fortelle hva som hendte på et sted helt innerst i en fjord.
Der bodde tusen frelste pluss en tenåring og hennes unge mor.
Vel, da skolen var slutt en sommerdag, kom datteren løpende som gal,
og hun sa : Mamma, her er et brev til deg fra Tilsynet for høy moral.

Og i brevet sto: Fru Johnsen, De fostrer dårleg dotter Dykkar sjølv,
De har altfor korte skjørt, og det seiast at De stundom drikker øl.
De må kome på eit møte, det er no ikveld, i Bedehusets sal.
Vi må ta dotter Dykkar frå Dykk, helsing Tilsynet for høg moral.

Klokken syv den samme kvelden startet møtet, og med ett så smalt en dør.
Og like inn i salen kom Fru Johnsen, kledd i miniskjørt som alltid før.
Først da hun nådde prekestolen, snudde hun, og så ut på den fulle sal

og sa: Jeg har litt å si Dere, voktere av stedets moral.

Der på første benk er bygdas lærer, flere ganger var han på min dør,
og om hans kone var alene når han trodde, gå og spør han, de som tør.
Og sekretæren Deres doktor, tør De si oss hvorfor hun dro bort så brått,
og kan de reise Dem, herr ordfører, og si hvor mange drinker de har fått.

Vår kjære pastor og herr lensmann, De som står i spissen for moralen vår,
det var vel altervin på flaskene som dere bar inn bakveien i går?
Er det fra denne samling hyklere jeg hører at jeg ikke strekker til,
fordi min skjørtekant er nærmere den himmel dere aldri kommer til !

Ja på denne måten hendte det, jeg vet for jeg var i samme sal
og hørte mamma slå i hjel ”Tilsynet for høy moral”.

Hør finner du sangen:

 

This text will be replaced