De mål vi gikk forbi
The things we never did
(Christian Ingebrigtsen - n-t.: Arve Sigvaldsen)

Stjernenatt - fortrolighet
berøring - i ømhet
tør jeg si nå
det vi tenker på
vil ha deg - for alltid

Da - brenner flammen langsomt ned
vi skal si farvel
for du må dra avsted

Men gi meg varme og kjærlighet
du kan bli her i evighet
Grip en håndfull av dyrbar tid
for du vil aldri
nå igjen
de mål vi gikk forbi

Du snur deg vekk - et flyktig blikk
en flamme - som kanskje gløder
et lite smil - en kjølig hånd
et skjørt bånd
som kan briste

Da - brenner flammen langsomt ned
vi må si farvel
for jeg skal dra avsted

Men gi oss varme og kjærlighet
vi kunne blitt her i evighet
Grip en håndfull av dyrbar tid
for du vil aldri
nå igjen
de mål vi gikk forbi

Jeg - ser at flammen svinner hen
for vi er redd for den
men la meg komme inn

Og gi meg varme og kjærlighet
du kan bli her i evighet
Grip en håndfull av dyrbar tid
for du vil aldri
nå igjen
de mål vi gikk forbi

Du vil aldri - nå igjen
de mål vi gikk forbi

De mål vi gikk forbi

Innspilt av Stein Ingebrigtsen

This text will be replaced