SOLDATENS KORTSTOKK
Deck of cards
(T. Texas Tyler - A. Sigvaldsen)

Air Music Scandinavia AB
Innspilt med Stein Ingebrigtsen


Under en stor Nato-øvelse i Nord Norge
var en tropp soldater ute på en lang patrulje
Sent lørdag kveld kom de slitne tilbake til leiren

Neste dag var det søndag
Daghavende offiser, en sersjant,
samlet de av soldatene som ville gå i kirken
Etter at presten hadde lest velsingnelsen
holdt han sin preken

De soldatene som hadde bønnebøker tok dem fram
men én soldat, en ung menig tok istedet fram en kortstokk
som han la ut foran seg

Daghavende offiser så kortene og sa:
"Soldat, få vekk det der"
og etter at gudstjenesten var over, ble soldaten arrestert
og bragt inn for leirkommandanten.

Kommandanten spurte:
Nå Sersjant, hvorfor har du bragt denne soldaten hit?
Fordi han har spilt kort i kirken, kaptein.

Hva har du å si til ditt forsvar, gutt?
En hel del kaptein, svarte soldaten
Ja det håper jeg, hvis ikke skal jeg straffe deg hardere

enn noen annen noengang er blitt straffet.

Soldaten sa: Kaptein, jeg har vært på marsj i 6 dager,
og har hverken bibel eller bønnebok
men jeg håper at du etterhvert vil forstå
sannheten i min handling.
og med det begynte gutten sin forklaring.

Når jeg ser esset, kaptein, så vet jeg at det finnes bare én Gud
En toer forteller meg at Bibelen er delt i to deler:
Det gamle og det nye testamente

Når jeg ser en treer,
tenker jeg på Faderen, Sønnen og den hellige Ånd
Mens en firer minner meg om de 4 evangeligstene
De var: Matteus, Markus, Lukas og Johannes

Og når jeg ser nr. fem,
tenker jeg på de fem bueganger rundt Batisda
der den lamme mannen ble helbredet

og jeg tenker på de fem byggbrød og to fisker
Jesus brukte for å mette fem tusen
ved Tiberiasjøen

En sekser forteller meg at på 6 dager
skapte Gud himmel og jord
og en syver forteller meg om den syvende dag
da hvilte Gud fra sin store gjerning

Når jeg ser en åtter
tenker jeg på det antall personer Gud reddet
da han lot vannet flomme over jorden.
Det var Noa, hans kone og deres sønner og koner

En nier minner meg om de spedalske som Jesus renset
ni av de ti glemte tilmed å takke han

Tieren står for de ti bud som Herren ga Moses
på to stentavler i ørkenen

Kongen forteller meg at det finnes kun én konge i himmelen
Gud, Den allmektige

Når jeg ser Dronningen, ser jeg den hellige Jomfru Maria, himmelens dronning
og i knekten ser jeg Satan.

Når jeg summerer verdiene på alle mine kort,
kommer jeg til trehundreogsekstifem, antall dager i et år
Det er femtito kort, som uker i et år

Det er fire farger, antall uker i en måned
Det er tolv bildekort, slik det er måneder i et år
så jeg håper du forstår, kaptein:

Min kortstokk er for meg min Bibel, min Almanakk og Bønnebok.
og folkens: Historien er sann. Jeg vet det.
Jeg var den soldaten..

PS: Ikke glem:

Se innspillingen

 

This text will be replaced