Torjus Folsland Bolkesjø
Professor og avdelingsleder ved NMBU
Bolkesjø har mastergrad i skogøkonomi fra NLH og tok doktorgraden samme sted i 2004. Senere har han blant annet jobbet med internasjonal handel ved University of Wisconsin og kraftmarkedsanalyser i Thompson Reuters Point Carbon. Han er nå professor i fornybar energi, og avedlingsleder, ved NMBU, hvor han forsker på energi og energimarkedet, blant annet fleksibelt samspill mellom kraft- og varmesektoren.